COVASNA

site oficial

Transparență decizională

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA
cu sediul în Sfântu Gheorghe,
Piaţa Libertăţii nr. 4

împreună cu Sfântu Gheorghe, Covasna, Întorsura Buzăului, Târgu Secuiesc, Aita Mare, Arcuş, Barcani, Băţani, Belin, Bixad, Bodoc, Boroşneu Mare, Brateş, Brăduţ, Breţcu, Catalina, Cernat, Chichiş, Comandău, Dalnic, Dobârlău, Estelnic, Ghelinţa, Ghidfalău, Hăghig, Ilieni, Lemnia, Malnaş, Micfalău, Mereni, Moacşa, Ojdula, Ozun, Poian, Reci, Sânzieni, Sita Buzăului, Turia, Valea Crişului, Valea Mare, Vâlcele, Vârghiş, Zagon şi Zăbala,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,

aduc la cunoştinţă publică

Iniţiativa domnului Tamás Sándor, preşedintele Consiliului Judeţean, precum și a primariilor unităților administrativ-teritoriale menționate mai sus pentru aprobarea completării Contractului de asociere, a Actului constitutiv și a Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”.

Textul complet al Proiectului de hotărâre este afişat la sediul Consiliului Judeţean Covasna, respectiv poate fi consultat pe pagina web www.cjcv.ro sau www.kvmt.ro, începând cu data de 15 decembrie 2017.

Cei interesaţi pot trimite/depune, în scris, propuneri, sugestii, opinii la proiectul de hotărâre pentru aprobarea completării Contractului de asociere, a Actului constitutiv și a Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”, până la data de 29 decembrie 2017, la adresa/sediul Consiliului Judeţean Covasna.

TAMÁS Sándor
Preşedinte

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 6896/20.11.2017. şi 6897/20.11.2017. s-au întregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea brandului Staţiunii Covasna şi a logo-ului aferent.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 08. ianuarie 2018. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

deschide

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 6505/02.11.2017 şi 6506/02.11.2017 s-au întregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a scutirilor şi facilităţilor fiscale la impozitele şi taxele locale pe anul 2018.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 19 decembrie 2017 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

deschide

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 6424/31.10.2017 şi 6425/31.10.2017 s-au întregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind stabilirea unor tarife pentru închirierea unor echipamente sportive la Pârtiei de Schi “Lőrincz Zsigmond” pe sezonul de iarnă 2017-2018.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 15 decembrie 2017 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

deschide

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 6421/31.10.2017 şi 6422/31.10.2017 s-au întregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Pârtiei de Schi “Lőrincz Zsigmond” pe sezonul de iarnă 2017-2018.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 15 decembrie 2017 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

deschide

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (4) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 6397/30.10.2017 şi 6398/30.10.2017 s-au întregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru închirierea, prin licitaţie publică, a unui număr de 71 de locuri de parcare în zonele de reşedinţă ale oraşului Covasna.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 17 noiembrie 2017 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

deschide

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub nr. 6117/23.10.2017 s-au întregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică deschisă a serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân al orașului Covasna.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 5 decembrie 2017 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

deschide

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub nr. 6007/18.10.2017 s-au întregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre cu privire la majorarea capitalului social al S.C. Gos-Trans-Com S.R.L., asociat unic oraşul Covasna, prin aport în numerar.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 29 NOIEMBRIE 2017 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

deschide

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub nr. 5679/05.10.2017 s-au întregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind privind acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 15 NOIEMBRIE 2017 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

deschide

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub nr. 5539/02.10.2017 s-au întregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a localității către S.C. Gos Trans Com S.R.L., având ca acționar unic orașul Covasna.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 25 octombrie 2017 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Descarcă de >>aici<< anexele proiectului de hotărâre

deschide

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub nr. 4403/21.08.2017 s-au întregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărârecu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru firma SC Orkla Foods România SA.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 21 septembrie 2017 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

deschide

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub nr. 4175/03.08.2017 s-au întregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre cu privire la constituirea unei comisii de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, aprobarea criteriilor pentru repartizarea louințelor sociale, actelor justificative care însoțesc cererea și locului de primire a cererilor.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 20 septembrie 2017 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

deschide

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub nr. 3708/13.07.2017 s-au întregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea organizării Târgului ”Zilelor Orașului Covasna 2017”.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 23 august 2017 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

deschide

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub nr. 3241/16.06.2017 s-au întregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind aprobarea reorganizării Serviciului Voluntar pe Situaţii de Urgenţă a Oraşului Covasna.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 28 iulie 2017 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

deschide

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub nr. 3208/15.06.2017 s-au întregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind Regulamentul de funcționare a Pieței agroalimentare oraș Covasna.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 26 iulie 2017 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

deschide

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub nr. 1848/10.04.2017 s-au întregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea tarifului pentru măturat mecanic.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 24 mai 2017 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

deschide

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub nr. 1527/27.03.2017 s-au întregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre cu privire la supraimpozitarea clădirilor și terenurilor neîngrijite de pe raza orașului Covasna.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 12 mai 2017 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

deschide

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub nr. 451/06.02.2017 s-au întregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind eliberarea avizului program și a autorizației de funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale în orașul Covasna.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 19 aprilie 2017 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

deschide

In conformitate cu prevederile Legii nr.6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017, ale Legii nr.273/2006 actualizata privind finantele publice locale si ale Legii 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare Primarul orasului Covasna prezinta Proiectul de buget general al Orasului Covasna pe anul 2017 conform urmatoarelor anexe la prezenta:

  • -proiectul bugetului local de venituri pe anul 2017(anexa 1)
  • -proiectul bugetului local de cheltuieli pe anul 2017(anexa 2)
  • -proiectul de buget de venituri si cheltuieli pentru institutii publice finantate intergral sau partial din venituri proprii pe anul 2017(anexa3)
  • -program de investitii publice pe anul 2017 buget local(anexa4)
  • -program de investitii publice pe anul 2017 institutii publice finantate intergral sau partial din venituri proprii (anexa5)

Eventualele sugestii si propuneri asupra Proiectului de buget general al Orasului Covasna pe anul 2017 se primesc in scris pana la data de 22.03.2017. la sediul institutiei din strada Piliske nr.1 camera 6 registratura, la adresa e-mail primar@primariacovasna.ro sau la nr.fax 0267-342679.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub nr. 868/27.02.2017 s-au întregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a orașului Covasna.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 14 aprilie 2017 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

deschide

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub nr. 868/27.02.2017 s-au întregistrat expunerea de motive a consilierilor din fracțiunea UDMR şi proiectul de hotărâre cu privire la amplasarea pe peretele exterior a clădirii Casei Orășenești de Cultură din Orașul Covasna a plăcii comemorative (basorelief) reprezentând-ul pe Széchenyi Istvan, donată orașului de către numitul Halasy-Nagy Endre, respectiv a unei plăci de marmură inscripționată cu text în limba română respectiv maghiară evocând personalitatea lui Széchenyi István.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 10 aprilie 2017 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

deschide

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub nr. 609/15.02.2017 s-au întregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe anul 2016.

     Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 05 aprilie 2017 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

deschide

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub nr. 451/06.02.2017 s-au întregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre cu privire la majorarea tarifelor la serviciul public de salubritate.

     Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 22 martie 2017 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

deschide

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub nr. 345/30.01.2017 s-au întregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Ghidului Solicitantului și Metodologiei Generale privind regimul finanțărilor neramursabile din fondurile locale ale orașului Covasna alocate pentru activități non profit de interes local.

     Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 15 martie 2017 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

deschide

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub nr. 341/30.01.2017 s-au întregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre cu privire la modificarea regulamentelor special și a criteriilor specifice de evaluare a proiectelor culturale, eduicaționale, sportive și religioase.

     Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 15 martie 2017 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

deschide

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub nr. 283/26.01.2017 s-au întregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea unui nou Regulament privind procedura de eliberare a autorizaţiilor de liberă trecere pentru autovehicule de tonaj greu pe străzi cu restricţii de tonaj pe raza Oraşului Covasna şi aprobarea nivelului taxelor percepute pentru eliberarea autorizaţiei de liberă trecere.

     Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 13 martie 2017 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

deschide

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub nr. 100/09.01.2017 s-au întregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Pârtiei de schi “Lőrincz Zsigmond” pentru sezonul 2016-2017.

     Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 22 februarie 2017 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

deschide

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub nr. 5690/25.11.2016 s-au întregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea facilităților fiscale la impozitele și taxele locale pe anul 2017.

     Având în vedere cele de mai sus, se stabileşte data de 27 decembrie 2016 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

deschide

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub nr. 5460/14.11.2016 s-au întregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017.

     Având în vedere cele de mai sus, se stabileşte data de 27 decembrie 2016 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

deschide

Expunere de motive pentru aprobarea modificării Contractului de asociere, a Actului constitutiv și a Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”

deschide

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub nr. 3767/08.08.2016 s-au întregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre cu privire la instituirea taxei speciale de salubrizare in cazul prestatiilor de care beneficiaza utilizatorii fara contract de prestari servicii din orașul Covasna si pentru aprobarea Regulamentului de stabilire si aplicare a taxei speciale de salubrizare.

     Având în vedere cele de mai sus, se stabileşte data de 22 septembrie 2016 pentru ca cetăţenii interesaţi de această problemă să formuleze în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

deschide

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub nr. 3354/15.07.2016 s-a întregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna cu privire la amplasarea în parcul central al orașului Covasna a bustului Dr.Benedek Géza

     Având în vedere cele de mai sus, se stabileşte data de 30 august 2016 pentru ca cetăţenii interesaţi de această problemă să formuleze în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

deschide

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul Legii nr. 52/2003, art. 6 anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub nr. 3175/06.07.2016 s-au întregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea completării Strategiei de Dezvoltare a oraşului Covasna pentru perioada 2016-2020 aprobată prin HCL 4/2015.

     Având în vedere cele de mai sus, se stabileşte data de 23 august 2016 pentru ca cetăţenii interesaţi de această problemă să formuleze în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

deschide

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul Legii nr. 52/2003, art. 6 anunţă locuitorii oraşului Covasna că sub nr. 1537/08.04.2016 s-a înregistrat expunerea de motive a primarului la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal ANSAMBLU MONAHAL – MĂNĂSTIRE oraş Covasna, jud. Covasna, beneficiar EPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ A COVASNEI ŞI A HARGHITEI.

     Având în vedere cele de mai sus, se stabileşte data de 31 mai 2016 pentru ca cetăţenii interesaţi de această problemă să formuleze în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

deschide

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul Legii nr. 52/2003, art. 6 anunţă locuitorii oraşului Covasna că sub nr. 1507/07.04.2016 s-a înregistrat expunerea de motive a Primarului privind Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe anul 2015.

     Având în vedere cele de mai sus, se stabileste data de 23.05.2016 pentru ca cetăţenii interesaţi de această problemă să formuleze în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

deschide

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul Legii nr. 52/2003, art. 6 anunţă locuitorii oraşului Covasna că sub nr. 1156/18.03.2016 s-a înregistrat expunerea de motive a primarului la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”.

     Având în vedere cele de mai sus, se stabileşte data de 9 MAI 2016 pentru ca cetăţenii interesaţi de această problemă să formuleze în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

deschide

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul Legii nr. 52/2003, art. 6 anunţă locuitorii oraşului Covasna că sub nr. 679/23.02.2016 s-a înregistrat expunerea de motive a primarului la proiectul de hotărâre privind modificarea tarifelor la serviciul public de salubritate.

     Având în vedere cele de mai sus, se stabileşte data de 18 aprilie 2016 pentru ca cetăţenii interesaţi de această problemă să formuleze în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

deschide

În conformitate cu prevederileLegii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016, ale Legii nr. 273/2006 actualizată, privind finanţele publice locale şi ale Legii 2015/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulteriore, Primarul oraşului Covasna prezintă Proiectul de buget general al Oraşului Covasna pe anul 2016 conform anexelor alăturate.

     Eventualele sugestii şi propuneri asupra Proiectului de buget general al Oraşului Covasna pe anul 2016 se primesc în scris până la data de 28 ianuarie 2016 la sediul instituţiei din str. Piliske nr. 1 camera 6. registratură, la adresa de e-mail primar@primariacovasna.ro sau la nr. fax: 0267 342 679.

deschide

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul Legii nr. 52/2003 art. 6 anunţă locuitorii oraşului Covasna că sub nr.5978/30.12.2015 s-a înregistrat expunerea de motive a primarului la proiectul de hotărâre privind stabilirea facilităţilor fiscale la taxele şi impozitele locale pe anul 2016.

     Având în vedere cele de mai sus, se stabileste data de 11 februarie 2016 pentru ca cetăţenii interesaţi de această problemă să formuleze în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

deschide

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul Legii nr. 52/2003 art. 6 anunţă locuitorii oraşului Covasna că sub nr.5290/17.11.2015 s-a înregistrat expunerea de motive a primarului la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de transfer, tratare și depozitare a deșeurilor din județul Covasna precum și a Documentației de Atribuire pentru delegarea serviciilor de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID)- Boroșneu Mare și a Stației de Transfer (ST) - Târgu Secuiesc, județul Covasna.

     Având în vedere cele de mai sus, se stabileste data de 4 ianuarie 2016 pentru ca cetăţenii interesaţi de această problemă să formuleze în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

deschide

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul Legii nr. 52/2003 art. 6 anunţă locuitorii oraşului Covasna că sub nr.4863/22.10.2015 s-a înregistrat expunerea de motive a consilierilor români la proiectul de hotărâre cu privire la instituirea "Zilei Cetăţii Dacice din oraşul Covasna"

     Având în vedere cele de mai sus, se stabileste data de 4 decembrie 2015 pentru ca cetăţenii interesaţi de această problemă să formuleze în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

deschide

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul Legii nr. 52/2003 art. 6 anunţă locuitorii oraşului Covasna că sub nr.4696/09.10.2015 s-a înregistrat expunerea de motive a primarului privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2016.

     Având în vedere cele de mai sus, se stabileste data de 9 noiembrie 2015 pentru ca cetăţenii interesaţi de această problemă să formuleze în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

deschide

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul Legii nr. 52/2003 art. 6 anunţă locuitorii oraşului Covasna că sub nr.4596/02.10.2015 s-a înregistrat expunerea de motive a primarului la proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală şi Turistică a Oraşului Covasna.

     Având în vedere cele de mai sus, se stabileste data de 13 noiembrie 2015 pentru ca cetăţenii interesaţi de această problemă să formuleze în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

deschide

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul Legii nr. 52/2003 art.6 anunţă locuitorii oraşului Covasna că sub nr.3998/21.08.2015 s-a înregistrat expunerea de motive a primarului cu privire la aderarea oraşului Covasna la Asociaţia „GAL PROGRESSIO”.

     Având în vedere cele de mai sus, se stabileste data de 7 octombrie 2015 pentru ca cetăţenii interesaţi de această problemă să formuleze în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

deschide

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul Legii nr. 52/2003 art. 6 anunţă locuitorii oraşului Covasna că sub nr.3497/14.07.2015 s-a înregistrat expunerea de motive a primarului la proiectul de hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitantului şi Metodologiei Generale privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile locale ale oraşului Covasna alocate pentru activităţi non profit de interes local.

     Având în vedere cele de mai sus, se stabileste data de 16 septembrie 2015 pentru ca cetăţenii interesaţi de această problemă să formuleze în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului. >>EXPUNEREA DE MOTIVE, PROIECTUL DE HOTĂRÂRE + ANEXE<< , >>GHIDUL SOLICITANTULUI<<

deschide

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul Legii nr. 52/2003 art. 6 anunţă locuitorii oraşului Covasna că sub nr.3247/22.06.2015 s-a înregistrat Expunerea de motive a primarului cu privire la mandatarea reprezentantului oraşului Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor pentru aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare nr.241/2006, modificările sunt anexă la expunerea de motive şi se referă la:

  • majorarea în 2015 cu 5% a tarifului la apă (fără inflaţie)
  • majorarea în 2015 cu 15% a tarifului la canal (fără inflaţie)
  • aceste tarife majorate cu 5%, respectiv cu 15% vor fi tarife minime şi pot suferi ajustări şi modificări în funcţie de mai multe elemente.
  • în prima jumătate a fiecărui an se va estima necesitatea de ajustări de tarife suplimentare.

     Având în vedere cele de mai sus, se stabileste data de 14 august 2015 pentru ca cetăţenii interesaţi de această problemă să formuleze în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului. EXPUNEREA DE MOTIVE.

deschide

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul Legii nr. 52/2003 art. 6 anunţă locuitorii oraşului Covasna că sub nr. 2571/20.05.2015 s-a înregistrat expunerea de motive a primarului cu privire la aprobarea modificării şi completării Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna.

     Având în vedere cele de mai sus, se stabileste data de 21 iulie 2015 pentru ca cetăţenii interesaţi de această problemă să formuleze în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului. >>EXPUNEREA DE MOTIVE + PROIECTUL DE HOTĂRÂRE<<.

deschide

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul Legii nr. 52/2003 art. 6 anunţă locuitorii oraşului Covasna că sub nr. 1735/10.04.2015 s-a înregistrat expunerea de motive a Primarului privind execuţia bugetară pe anul 2014.

     Având în vedere cele de mai sus, se stabileste data de 22 mai 2015 pentru ca cetăţenii interesaţi de această problemă să formuleze în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului. >>EXPUNEREA DE MOTIVE + PROIECTUL DE HOTĂRÂRE<< , >>ANEXE<<

deschide

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul Legii nr. 52/2003 art. 6 anunţă locuitorii oraşului Covasna că sub nr. 1579/31.03.2015 s-a înregistrat expunerea de motive a consilierilor UDMR cu privire la atribuirea denumirii „Ignácz Rózsa” Centrului Cultural Covasna..

     Având în vedere cele de mai sus, se stabileste data de 14 mai 2015 pentru ca cetăţenii interesaţi de această problemă să formuleze în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului. >>PROIECTUL DE HOTĂRÂRE<<

deschide

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul Legii nr. 52/2003 art. 6 anunţă locuitorii oraşului Covasna că sub nr. 1274/13.03.2015 s-a înregistrat expunerea de motive a consilierilor locali român cu privire la atribuirea denumirii „Iordan Popica” Sălii de Sport din oraşul Covasna.

     Având în vedere cele de mai sus, se stabileste data de 28 aprilie 2015 pentru ca cetăţenii interesaţi de această problemă să formuleze în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului. >>PROIECTUL DE HOTĂRÂRE<<

deschide

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul Legii nr. 52/2003 art. 6 anunţă locuitorii oraşului Covasna că sub nr. 1028/02.03.2015 s-a înregistrat expunerea de motive a Primarului cu privire la amplasarea în curtea Şcolii Gimnaziale „Avram Iancu” a bustului lui Avram Iancu.

     Având în vedere cele de mai sus, se stabileste data de 17 aprilie 2015 pentru ca cetăţenii interesaţi de această problemă să formuleze în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. >>PROIECTUL DE HOTĂRÂRE<<

deschide

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul Legii nr. 52/2003 art. 6 anunţă locuitorii oraşului Covasna că sub nr.536/02.02.2015 s-a înregistrat Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Înţelegerii de cooperare şi înfrăţire între oraşul Covasna, judeţul Covasna din România şi oraşul Călăraşi, Raionul Călăraşi din Republica Moldova şi sub nr.539/02.02.2015 s-a înregistrat Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Înţelegerii de cooperare şi înfrăţire între oraşul Covasna, judeţul Covasna din România şi oraşul Cahul, Raionul Cahul din Republica Moldova.

Având în vedere cele de mai sus, se stabileste data de 16 martie 2015 pentru ca cetăţenii interesaţi de această problemă să formuleze în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.>>ANEXA1<< , >>ANEXA2<<

deschide
Comunicat cu privire la proiectul bugetului general al oraşului Covasna pe anul 2015. >>ANEXE<< deschide
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu privire la aprobarea strategiei locale cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare pe raza oraşului Covasna. deschide
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu privire la asocierea oraşului Covasna, în calitate de membru fondator, la înfiinţarea ASOCIAŢIEI PRO SPITALUL OLANDEZ - PRO HOLLAND KORHÁZ EGYESÜLET şi desemnarea unui reprezentant în acest scop. deschide
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2015. deschide
     Consiliul Local al oraşului Covasna, în temeiul Legii nr. 52/2003 art. 6, anunţă locuitorii oraşului Covasna, că sub nr. 3779/11.09.2014. s-a înregistrat Expunerea de Motive a consilierilor UDMR privind unele măsuri cu privire la apărare unor interese legitime ale locuitorilor oraşului Covasna.
     Având în vedere cele de mai sus, se stabileşte data de 23 octombrie 2014 pentru ca cetăţenii interesaţi de această problemă să formuleze în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.
Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului. >>DETALII AICI<<
deschide
Anunţ cu privire la înregistrarea expunerii de motive a primarului privind proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal PÂRTIA DE SCHI “LŐRINCZ ZSIGMOND” oraş Covasna, jud.Covasna; beneficiar: ORAŞUL COVASNA. Vezi expunerea de motive şi proiectul de hotărâre >>AICI<< deschide
Anunţ cu privire la înregistrarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ““FERMĂ ZOOTEHNICĂ” oraş Covasna, jud.Covasna beneficiar: Costea Gheorghe Iulian şi Costea Iuliana deschide
Anunţ cu privire la amplasarea în curtea Liceului Kőrösi Csoma Sándor a bustului Kőrösi Csoma Sándor. deschide
Expunere de motive cu privire la amplasarea în curtea Liceului Kőrösi Csoma Sándor a bustului Kőrösi Csoma Sándor. deschide
Anunţ cu privire la înregistrarea expunerii de motive a Primarului privind execuţia bugetară pe anul 2013. DETALII AICI deschide
Dispoziţia nr.166/2014 cu privire la aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - "FERMA ZOOTEHNICĂ" oraş Covasna, judeţul Covasna. deschide
Anunţ cu privire la înregistrarea proiectul bugetului local al oraşului Covasna pe anul2014 deschide
Comunicat cu privire la proiectul bugetului general al oraşului Covasna pe anul 2014. deschide
Metodologia pentru fundamentarea cifrei de școlarizare și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învătământ preuniversitar pentru anul școlar 2014/2015. deschide
Consiliul Local al orașului Covasna, în temeiul legii nr. 52/2003, art. 6 anunță locuitorii orașului Covasna că sub numărul 4760/19.11.2013 s-a înregistrat Proiectul de Hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de locuri de muncă în orașul Covasna. Având în vedere cele de mai sus, se stabilește data de 19 decembrie pentru ca cetățenii interesați de această problemă, să formuleze în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris secretarului orașului. Anunț privind înregistrarea Proiectului de Hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2014. deschide
Anunț privind înregistrarea Proiectului de Hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2014. deschide
Anunț cu privire la înregistrarea expunerii de motive a primarului privind Proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - "SISTEM FOTOVOLTAIC PENTRU PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE ȘI RACORDAREA LA REȚEAUA ELECTRICĂ DE DISTRIBUȚIE" oraș Covasna, județ Covasna - beneficiar: Pohl Enikő deschide
Anunț cu privire la înregistrarea expunerii de motive a primarului privind Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Case de locuit "Dealul Regelui"Chiurus-extravilan orașul Covasna beneficiar John loan Bilco și alții deschide 
Anunț cu privire la avizul prealabil de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - "SISTEM FOTOVOLTAIC PENTRU PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE ȘI RACORDAREA LA RETEAUA ELECTRICA DE DISTRIBUȚIE" oraș Covasna, județ Covasna - beneficiar: Pohl Enikő deschide
Anunț cu privire la Proiectul de Hotărâre privin amplasarea în parcul orașului a bustului Gazdáné Olosz Ella deschide
Anunț cu privire la înregistrarea expunerii de motive a primarului privind Proiectului de hotărâre pentru aprobarea PUZ "Cabană și căsuțe de vacanță pentru servicii de agrement în extravilanul orașului Covasna"(Zona de agrement Comandău, Str. Lăcăuți FN.), beneficiar: S.C. Nikos Impex S.R.L. cu sediul în Chilieni, nr. 192. deschide 
Proces verbal al Comisiei de Evaluare a Proiectelor de Tineret deschide
Buletin informativ pe anul 2013 conform legii 544/2001 deschide
Anunţ privind modificarea Statutului Asociaţiei Orbai deschide
Anunţ privind execuţia bugetară pe anul 2012 descarcă
Proiectul de buget propriu al Orşului Covasna pe anul 2013 - Continuare deschide
Proiectul de buget propriu al Orşului Covasna pe anul 2013 deschide
Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii Centrului de Informare Turistică Covasna deschide
ANUNŢ privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013. deschide
EXPUNERE DE MOTIVE cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013. deschide
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013. deschide
EXPUNERE DE MOTIVE privind aprobarea indicatorilor technico-economics a investiţiei "Reabilitarea grădinţei cu program prelungit nr.2" din Covasna. deschide
EXPUNERE DE MOTIVE privind stabilirea procedurii de atribuire la investiţia reabilitare grădinţă din str. Ştefan cel Mare şi numirea comisiei pentru această procedură. deschide
EXPUNERE DE MOTIVE cu privire la rectificarea bugetului oraşului Covasna pe anul 2012. deschide
EXPUNERE DE MOTIVE pentru aprobarea modificării Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Economică a Teritoriului Judeţului Covasna (ADETCOV) deschide
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Economică a Teritoriului Judeţului Covasna (ADETCOV)
deschide
ACT ADIŢIONAL nr. 1 la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Economică a Teritoriului Judeţului Covasna (ADETCOV)
deschide
ACT ADIŢIONAL nr. 1 la Actul constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Economică a Teritoriului Judeţului Covasna (ADETCOV)
 deschide

 


 PRIMĂRIA ORAȘULUI COVASNA


Cod poștal: 525200

 Str. Piliske nr. 1. 

Județul Covasna 

RomâniaTelefon:

 

+40-267-340001

+40-267-340880

+40-267-341550Fax:

 

+40-267-342679Program de lucru:


Luni - Joi

7.30 - 16.00


Vineri

7.30 - 13.30 POMPIERII VOLUNTARI COVASNA


ÎN CAZ DE INCENDIU

 SUNAŢI LA


Telefon:

 

0267 340 612

 

Numărul unic pentru apeluri de urgență este:

 

112

Google PageRank Checker


Trafic:


eXTReMe Tracker 


Copyright © 2013-2015.   Toate drepturile rezervate                                                                                                                              Condiții de utilizare       |    Impressum