COVASNA

site oficial

Informații Publice

03. 11. 2017.
Informare de interes public cu privire la valorificarea lemnului de foc pentru încălzirea locuinţelor.
deschide
09. 10. 2017.
Autoritatea Electorală Permanentă dă start campaniei de atragere de persoane care doresc să devină experţi electorali şi/sau operatori de calculator îs BESV.

Pentru mai multe informaţii apăsaţi >>aici<<
Cerere de admitere în corpul experţilor electorali din ţară pe bază de examen


18. 09. 2017.
Lista tuturor funcţiilor din Primăria Oraşului Covasna cf. art.33 din Legea 153/2017, ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice.
deschide
15. 09. 2017.
ORDIN nr. 1.144 din 17 august 2017 pentru aprobarea modelului de cerere privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule.
deschide
15. 09. 2017.
Adresa prefectului judeţului Covasna referitoare la acţiunile de informare publică şi conştientizare privind transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată.
deschide
17. 05. 2017.
Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare- în ceea ce priveşte obligaţiile persoanelor fizice şi a persoanelor juridice de a declara datele necesare completării Registrului Agricol.
descarcă
16. 05. 2017.
Măsuri privind diseminarea principiilor ce derivă din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului ce vizează neexecutarea sau executarea cu întârziere a hotărârilor judecătoreşti pronunţate împotriva unui debitor public.
deschide
26. 04. 2017.
Termenul de eliberare a actelelor de identitate este de 30 de zile, reglementat prin dispoziţiile legale în vigoare, ce poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor.

Termenul efectiv de eliberare a actelor de identitate, stabilit la nivelul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor oraş Covasna, este înăuntrul termenului legal de 30 de zile, şi anume 10 zile lucrătoare.

Cărţile de identitate provizorii şi actul de identitate pe care s-a aplicat viza de reşedinţă se eliberează în 24 hr.

Dacă cetăţeanul se află într-o situaţie deosebită ce poate justifica solicitarea eliberării actului de identitate într-un termen mai scurt de cel stabilit la nivelul serviciului public comunitar de evidenţa a persoanelor (ex: motive medicale, deplasare urgentă) În altă localitate sau în alt stat, susţinerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operaţiuni notariale/bancare/postale, etc.), va fi îndrumat să se adreseze şefului de serviciu, persoanei desemnate şi coordoneze/conduceii activitatea serviciului care va analiza şi va dispune, după caz, rnăsuri pentru soluţionarea în timp util a cererii acestuia.


05. 04. 2017.
Raport primarului privind situaţia economică, socială şi de mediu a oraşului Covasna în anul 2016
deschide
16. 03. 2017.
Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 în anul 2016
deschide
27. 12. 2016.
În data de 23. 11. 2013. a intrat în vigoare Hotărârea nr. 864/2016 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha" şi a Procedurii de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care nu desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha.
deschide
22. 11. 2016.
Direcţia de Asistenţă Socială - Centrul de zi de informare şi consiliere, din cadrul Primăriei oraşului Covasna, acordă persoanelor singure, cu dizabilităţi, vârstnice, victime ale violenţei în familie, fără adăpost, familiilor monoparentale/biparentale servicii de informare şi consiliere prin activităţi de identificare a nevoilor sociale, individuale şi de grup; activităţi de informare privind drepturile sociale şi obligaţiile beneficiarilor; activităţi de consiliere primară, sensibilizarea opiniei publice, acţiuni de colaborare cu alte servicii; măsuri şi acţiuni în situaţii de criză; măsuri de menţinere în familie şi comunitate a persoanei aflate în dificultate, beneficiarii fiind persoanele adulte şi familiile acestora, fără nici o discriminare, domiciliate în oraşul Covasna, aflate într-o situaţie de nevoie socială.
deschide
04. 10. 2016.
Informare privind luarea în evidenţă a cetăţenilor de către Centrul Militar Judeţean Covasna
deschide
04. 07. 2016.
Buletin informativ pe anul 2016
deschide
04. 07. 2016.
Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 în anul 2015
deschide
28. 06. 2016.
Comunicat privind majorarea indemnizaţiei lunare pentru creşterea copiilor, majorarea şi prelungirea stimulentului de inserţie începând cu 01. iulie 2016.
deschide
14. 06. 2016.
Comunicat privind rezultatele alegerii din 05. iunie 2016
deschide
14. 03. 2016.
Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 în anul 2015
deschide
16. 11. 2015.
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică - anul 2014
deschide
20. 04. 2015.
Buletin informativ pe anul 2015
deschide
23. 03. 2015.
Raport de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 în anul 2014
deschide


 PRIMĂRIA ORAȘULUI COVASNA


Cod poștal: 525200

 Str. Piliske nr. 1. 

Județul Covasna 

RomâniaTelefon:

 

+40-267-340001

+40-267-340880

+40-267-341550Fax:


+40-267-342679E-mail:


primar@primariacovasna.roProgram de lucru:


Luni - Joi

7.30 - 16.00


Vineri

7.30 - 13.30 POMPIERII VOLUNTARI COVASNA


ÎN CAZ DE INCENDIU

 SUNAŢI LA


Telefon:

 

0267 340 612Trafic:


eXTReMe Tracker 


Copyright © 2013-2015.   Toate drepturile rezervate                                                                                                                              Condiții de utilizare       |    Impressum