COVASNA

site oficial

Anunțuri

Anunţ privind devierea circulaţiei pe DN 13E.

Datorită unor lucrări de reparaţii la pasajul de nivel cu calea ferată din localitatea Ţufalău, pe DN 13E, km 48+500, pe secţia de cale ferată Sfântu Gheorghe - Covasna circulaţia rutieră peste pasajÎn conformitate cu adresa înaintată de este restricţionată (interzisă) în perioada 07.11.2017. ora 08.00 până în 08.11.2017 ora 17.00, fiind deviată pe ruta ocolitoare Sfântu Gheorghe - Reci - Boroşneul Mare - Zagon - Păpăuţi - Chiuruş - Covasna.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare UAT Oraş Covasna

UAT Oraş Covasna, titular al proiectului Reţea de canalizare menajeră în Oraşul Covasna, Sat Chiuruş, Judeţul Covasna”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru protecţia Mediului Covasna, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul “Reţea de canalizare menajeră în Oraşul Covasna, Sat Chiuruş, Judeţul Covasna”, propus a fi amplasat în Oraşul Covasna, Sat. Chiuruş.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Covasna din Sfântu Gheorghe, bd. Grigore Bălan nr. 10, în zilele de luni-vineri, între orele 08-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 08.11.2017.

PRIMAR,
GYERŐ JÓZSEF

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Oraşul Covasna anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Reţea de canalizare menajeră în Oraşul Covasna, Sat Chiuruş, Judeţul Covasna”, propus a fi amplasat în Covasna, Sat Chiuruş.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sfântu Gheorghe (Bd. Grigore Bălan nr. 10) şi la sediul UAT Oraş Covasna (Strada Pilisike nr. 1).

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna.

PRIMAR,
GYERŐ JÓZSEF

Anunţ privind acordarea ajutorului de încălzire.

Primaria Orasului Covasna va aduce la cunostinta urmatoarele:

Formularele de cerere si declaratie pe propria raspundere pentru acordarea ajutoarelor pentru incalzirea locuintei sunt puse la dispozitia solicitantilor de catre primarie, incepand cu data de 16 octombrie 2017, la Biroul de Asistenta sociala din incinta casei orasenesti de cultura

Dosarele de incalzire se depun incepand cu data de 23 octombrie 2017, la Biroul de Asistenta sociala din incinta casei orasenesti de cultura

In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr.70 din 31 august 2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada sezonului rece (01 noiembrie 2017 – 31 martie 2018) se acorda ajutoare pentru incalzirea locuintei (energie electrica, gaze naturale si lemne, carbuni, combustibili petrolieri) consumatorilor cu venituri situate pana la 615 lei/persoana. Titularul ajutorului este reprezentantul familiei sau, dupa caz, persoana singura care poate fi, dupa caz: proprietarul locuintei, persoana care a instrainat locuinta in baza unui contract de vanzare-cumparare cu clauze de intretinere, titularul contractului de inchiriere ori alt membru de familie major si legal imputernicit de proprietarul locuintei sau de titularul contractului de inchiriere.

ACTELE NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI DE AJUTOR DE INCALZIRE A LOCUINTEI IN SEZONUL RECE 01 NOIEMBRIE 2017 – 31 MARTIE 2018 (GAZE NATURALE, ENERGIE ELECTRICA SI LEMNE)

 • Dosar plic;
 • Cererea – declaratia pe propria raspundere completata corect;
 • Factura in original gaze naturale sau energie electrica;
 • Copie B.I./C.I. a membrilor familiei; se vor prezenta pentru certificare in original;
 • Copie certificat nastere copii;
 • Copie certificat de casatorie;
 • Copie sentinta de divort;
 • Copie hotarare incredintare minori, plasament familial, tutela;
 • Copie act de proprietate;
 • Copie contract chirie;
 • Copie certificat de inmatriculare si talon pentru proprietarii de autoturisme si motociclete;
 • Cupon pensie de intretinere;
 • Declaratie pe propria raspundere privind bunurile aflate in proprietate;
 • Adeverinta de venit (salariul net, sporuri, premii, prime, al 13-lea salariu, bonificatii, tichete de masa, etc) din luna anterioara depunerii cererii;
 • Cupon pensie si/sau cupon indemnizatie de handicap din luna anterioara depunerii cererii;
 • Cupon ajutor somaj sau decizia de acordare a ajutorului de somaj;
 • Cupon indemnizatie crestere si ingrijire copil pana la 2 ani;
 • Extras de cont pentru beneficiarii de burse scolare de la statul maghiar (ex: in suma de 325 lei/copil, impartita la 12 luni, suma ce va fi mentionata la rubrica “Alte venituri” in cuantum de 27 lei);
 • Adeverintele de venit de la Administratia financiara pentru anul 2017 (pentru toti membrii familiei majori);
 • Certificat de atestare fiscala privind bunurile mobile si imobile (de la Serviciul Impozite si Taxe Locale, pentru toti membrii majori);
 • Adeverinta Registrul agricol;

Ajutor pentru energia electrica buget stat Cuantum - in lei Ajutor pentru lemne combustibili petrolieri buget stat Cuantum - in lei Ajutor pentru gaze naturale buget stat 216 48 190 Intre 210,1 - 260 192 44 150 Intre 260,1 - 310 168 39 120 Intre 310,1 - 355 144 34 90 Intre 355,1 - 425 120 30 70 Intre 425,1 - 480 96 26 45 Intre 480,1 - 540 72 20 35 Intre 540,1 - 615 48 16 20

Venit net mediu lunar pe membru de familie - in lei Cuantum - in lei Ajutor pentru energia electrica buget stat Cuantum - in lei Ajutor pentru lemne combustibili petrolieri buget stat Cuantum - in lei Ajutor pentru gaze naturale buget stat
Pana la 155 lei 240 54 262
Intre 155,1 - 210 216 48 190
Intre 210,1 - 260 192 44 150
Intre 260,1 - 310 168 39 120
Intre 310,1 - 355 144 34 90
Intre 355,1 - 425 120 30 70
Intre 425,1 - 480 96 26 45
Intre 480,1 - 540 72 20 35
Intre 540,1 - 615 48 16 20

Anunţ privind vaccinarea antirabică de toamnă a vulpilor.

În conformitate cu adresa înaintată de Direcţia Sanitară Veterinară şi Pentru Siguranţa Alimentelor Covasna, vă informăm că în perioada 12.10.2017-25.10.2017 se va desfăşura campania II de vaccinare antirabică de toamnă a vulpilor. În judeţul Covasna distribuirea aeriană a momelor se va desfăşura în luna octombrie, iar distribuirea manuală se începe din data de 12.10.2017.

Pentru mai multe detalii apăsaţi >>aici<<

Anunţ privind accesul autovehiculelor de mare tonaj în Oraşul Covasna.

Conform HCL nr. 42/2017 pentru accesul autovehiculelor de mare tonaj în Oraşul Covasna este necesar o autorizaţie de liberă trecere care poate fi solicitată la Primăria Oraşului Covasna (str. Piliske nr. 1).

Pentru mai multe informaţii apăsaţi >>aici<<

Anunţ de interes public

În urma adresei primite de la Instituţia Prefectului Judeţului Covasna, atragem atenţia proprietarilor de animale asupra faptului că pentru a circula pe drumurile publice pe care accesul le este permis, animalele vor avea câte un conducător care va supraveghea ca pe timpul deplasării animalele să nu stânjească participanţii la trafic.

Vă mulţumim pentru colaborare şi înţelegere,

PRIMAR,
GYERŐ JÓZSEF

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Progressio anunţă lansarea sesiunilor de primire a proiectelor din cadrul programului LEADER, începând cu data de 28.09.2017 .

Pentru detalii daţi click >>aici<<


Anunţ privind sistarea furnizării apei potabile în oraşul Covasna.

Operatorul Regional Gospodărie Comunală SA vă informează, că marţi, 19 septembrie 2017, între orele 8:00 şi 17:00, din cauza unor lucrări de reparaţii, se va sista furnizarea apei potabile în oraşul Covasna pe străzile: Ştefan cel Mare, Pava de sus, Plevnei, Butykák, Luceafărului, Frăţiei, Podului, Kovásznai Sándor, Secuiască, Pava de Jos, Şcolii, Bitai Demeter, Meşteşugarilor, Târgului, 1 Decembrie 1918, Gara Mare, Kálvin, Gábor Áron, Abatorului, Komsa, Kríza János, Ignácz Rózsa, Ghioceilor, Vajnák şi Aleea Prieteniei.

După reluarea furnizării serviciului pe o perioadă scurtă apa poate fi tulbure. Solicităm înţelegerea consumatorilor pentru disconfortul creat.


Primăria Oraşului Covasna şi Casa Orăşenească de Cultură Covasna le mulţumesc persoanelor fizice ori juridice care au contribuit material sau moral la reușita celei de-a XX-a ediţii a Zilelor Oraşului Covasna.

Sponsori:

HEINEKEN,
S.C. TRANSBUS CODREANU S.R.L.
S.C. BERTIS S.R.L.
CONI-TRANS EXPORT PACKAGING SRL
Magazinul Profi
SC Trio Impex SRL
SC. COMPACT SRL.
Transport Trade Services SA.-Hotel TTS.
SC. TOP STAR 2000 SRL. – Clermont Hotel
Farmacom SA
SC. Transgat Sort SRL
Prod. Zarah Moden SRL
SC. Eurocov SRL
Landstore Capital SRL
SC Fonic SRL
Birou Notarial Mirela-Nicoleta Drilea
Elekes Enikő PFA
As. Centrul de Cercetari Subacvatice
SC CS&E Car Service SRL
Lins Weinzierl Export Packaging
Sidó György Intr. Ind.
SC. Alcom Imp-Exp. SRL
SC Vestificina SRL
SC Botimi SRL
Amigo InterCost
AS CARP Umanitatea Bucuresti
Jakabos Aranka
SC Ronicom SRL
SC Servicii Miniservice SRL
Donata Market
SC VIKK-KATTY Matyas
Husqvarna
Medion Impex SRL – Magazinul SONAR
Tebeck Cons Trans SRL
Magazinul Barbara
OREX SRL
Metalubs
Praktik
Florăria JULIA,
Florăria Gabriella,
Florăria Fitopharma
Magazinul „La doi Paşi”
Kheops
Seherezade
Crama
E&T
Vén Biró SRL
A&ALOAN IFN SRL
Abigel SRL
Madox SRL
SC Electric House SRL
Jakab Gáspár Csaba
SC CRACO SRL (Magazinul 1001 articole)
Zárug László
Kopacz Levente
Clubul de Echitaţie Sacramento
Frizeria Cretu Vlad
AVON
Oriflame
Mikola Zoltán
SC Donata SRL
SC OPAL SRL
Producţie Prim ZS & A SRL Covasna Darvas Csaba
Demes Barna
Boc Lóránd
Furtună Iancu
Raiffeisen Bank
Bodó Enikő
Gál Szabolcs
Brutăria Diószegi
Service Est-Vest
Kiss Attila şi Asociaţia vânătorilor KATROSA
Bende Kálmán
Debreczi Levente
Farmacia Vipera
Ernest Gross
HEGYELI KÁROLY
Alternet
S.C. CONSAC S.R.L.
Gondos István
SC SANDIL SRL
DOMOKOS NORBERT
SC. KOVERT SRL-RESTAURANT TURIST
BIG DADDY’S
PENSIUNEA SRUETTI
SC. MOB-COMPANY
ELLENIS ADVERTISING
SC. TURISM COVASNA SA.-HOTEL CAPRIOARA
MAGAZINUL RAKOSI MIKOLA
SUN STYLE
RÉTI MAGDOLNA
SC GOSPODARIA COMUNALA SA SF. GHEORGHE
SC VESTIFICINA SRL COMAN GHEORGHE
ASOC. SZENTKERESZTY SZTEPHANIE
BENCZE SINKLER LÓRÁND ERNŐ
Moldovai Ilona
Ca la mama acasă

Coorganizatori, parteneri:

MCP Events, As. SICUL Baschet Covasna, Jandarmeria Română, Poliția Stațiunii, Poliția Locală As. Sport 4 All, A.S. Covasna, As.Tündérvár, ASIMCOV, As. AUTOCRONO, Crucea Roşie Covasna, Fundaţia Comunitară Covasna, Butyka Éva, POPARTCOV, Participanţii Târgului Produselor Tradiţionale şi Locale, Domaházi János, Teatrul Elevilor KCSS., Grupul de Cercetaşi Havadtőy Sándor.

Parteneri media: Pixels fom Piliske, Székely Hírmondó, Háromszék, Observatorul de Covasna

Anunţ privind acordarea unor drepturi pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale (CES) scolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar.

Conform prevederilor H.G. nr.564/2017, copiii cu cerinţe educaţionale speciale (CES) şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar, beneficiază de alocaţie zilnică de hrană şi de alocaţie pentru rechizite şcolare, cazarmament, îmbrăcăminte şi încălţăminte.

Drepturile se acordă pe bază de cerere scrisă, depusă la unitatea de învăţământ la care este înscris copilul cu CES, în perioada 1-30 septembrie a fiecărui an şcolar, de către beneficiarul major, părintele sau alt reprezentant legal al copilului cu CES, după caz, însoţită de următoarele documente, în copie:

a) certificatul de naştere al beneficiarului;
b) actul de identitate al beneficiarului, după caz;
c) actul de identitate al părintelui sau, după caz, al reprezentantului legal;
d) certificatul de orientare şcolară şi profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE;
e) declaraţie pe propria răspundere a beneficiarului major sau reprezentantului legal al copilului cu CES conform căreia acesta nu beneficiază de aceleaşi drepturi acordate ca urmare a stabilirii unei măsuri de protecţie specială, conform modelului este prevăzut în anexa nr. 1 la H.G. nr.564/2017
f) declaraţii pe propria răspundere a beneficiarului major, părintelui sau reprezentantului legal al copilului cu CES conform căreia alocaţiile prevăzute vor fi folosite doar în acest scop, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 2.a) şi 2.b) la H.G. nr.564/2017.

Pentru copiii care sunt orientaţi şcolar şi profesional după data de 30 septembrie a fiecărui an şcolar, cererea poate fi depusă, după eliberarea certificatului de orientare şcolară şi profesională, până la data de 15 a fiecărei luni.

deschide
ANUNŢ privind organizarea programului de formare profesională pentru administrator imobil. deschide

Anunţ privind bursele pentru elevii cuprinşi în învăţământul preuniversitar de stat pe raza oraşului Covasna

Prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Covasna nr.34/2017, au fost aprobate un număr de 122 burse, pentru elevii cuprinşi în învăţământul preuniversitar de stat pe raza oraşului Covasna pentru anul 2017, astfel: 18 burse de merit, în cuantum lunar de 100 lei/bursa, 42 burse de studiu şi 62 burse de ajutor social în cuantum lunar de 50 lei/bursa.

În anul 2014, prin HCL nr.38/2014 au fost aprobate un număr de 128 burse, astfel: 18 burse de merit în cuantum de 30 lei/lunar/bursa şi 110 burse de ajutor social în cuantum de 35 lei/lunar/bursa. Prin HCL nr.106/2014 cu privire la modificarea HCL nr.38/2014 s-au aprobat un număr de 141 burse, astfel: 18 burse de merit şi 123 burse de ajutor social.

În anul 2016, prin HCL nr.140/2016 au fost aprobate un număr de 101 burse, pentru elevii cuprinşi în învăţământul preuniversitar de stat, pentru perioada septembrie-decembrie 2016, astfel: 18 burse de merit în cuantum de 100 lei/lunar/bursa, 28 burse de studiu şi 55 burse de ajutor social în cuantum de 50 lei/lunar/bursă.

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, Primaria oraşului Covasna a solicitat consiliilor de administraţie ale Liceului “Kőrösi Csoma Sándor” şi Şcolii Gimnaziale “Avram Iancu” aprobarea criteriilor specifice de acordare a burselor, unitare pentru ambele şcoli. De asemenea, fundamentarea necesarului de burse a celor doua unitaţi de învăţământ a avut la baza satisfacerea solicitărilor tuturor elevilor care au îndeplinit condiţiile de eligibilitate, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 5576/2011.

deschide

Anunţ privind Contractul de parteneriat cu Fundaţia Creştina Diakonia, Sfântu Gheorghe

În baza unui Contract de parteneriat cu Fundaţia Creştina Diakonia, Sfântu Gheorghe, încheiat în anul 2006 şi actualizat în anul 2017 până în anul 2018, Consiliul local al oraşului Covasna cofinanţează serviciul de îngrijire socio – medicală la domiciliu pentru persoanele vârstnice (33 beneficiari permanenţi şi 45 beneficiari ocazionali), bugetul lunar alocat pentru perioada ianuarie-martie 2017 a fost de 4000 lei conform HCL nr.9/2017 si 5500 lei/lunar pentru perioada aprilie-decembrie 2017, conform HCL nr.31/2017.

deschide

Anunţ privind lansarea sesiunilor de primire a proiectelor în cadrul programului LEADER

Asociaţia Grupul de Acțiune Locală PROGRESSIO în cadrul programului LEADER anunţă lansarea sesiunilor de primire a proiectelor, începând cu data de 08.06.2017.

deschide

Comunicare privind investiţiile la nivelul comunităţilor locale pentru reducerea poluării cu nutrienţi

Comunicare cu privire la lansarea apelului de depunere de subproiecte cu nr. MAP/01/2017, aferent Programului Competitiv de Finanţare “Investiţii la nivelul comunităţilor locale pentru reducerea poluării cu nutrienţi”.

deschide

Anunţ privind închirierea unori păşuni

Primăria oraşului Covasna str. Piliske nr.1 telefon 0267340001, fax: 0267342679 anunţă organizarea procedurii de licitaţie publică, pentru închirierea unori păşuni în baza Hotărârii nr.64/2017 a Consiliului Local oraş Covasna.
Licitaţia publică va avea loc la data de 05.05.2017 orele 10:00 la sediul Primăriei str. Piliske nr.1
Dosarele trebuie depuse până la data de 05.05.2017 orele 9:00 la sediul Primăriei str. Piliske nr.1
Caietul de sarcini se poate cumpăra la casieria primăriei str. Gábor Áron nr. 10.

deschide

Anunţ privind publicarea obligaţiilor fiscale restante

În şedinţa ordinară din 31 martie 2017 a Consiliul Local s-a adoptat HCL 29/2017 privind stabilirea plafonului minim de publicare pe pagina de internet proprie a obligațiilor fiscale restante înregistrate de către persoane fizice și juridice.
Pentru mai multe informaţii căutaţi Compartimentul impozite și taxe locale din cadrul Primăriei oraşului Covasna din Str. Gabor Aron nr. 10.

deschide

Anunţ privind Campania de primire a cererilor unice de plată în anul 2017 pentru subvenţiile din agricultură

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale atrage atenţia asupra termenului de 15. 05. 2017., termen până la care mai pot fi depuse la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) cereri în cadrul Campaniei de primire a cererilor unice de plată în anul 2017, conform art. 1 lit. a. din Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 18 din 03.02.2017 privind stabilirea modalităţii de coordonare a implementării schemelor de plăţi directe şi a Ajutoarelor Naţionale Tranzitorii care se aplică în agricultură.

deschide

Anunţ privind arderea vegetaţiei uscate - 16. 03. 2017.

Arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută conform Legii numai după obţinerea acceptului Agenţiei de Protecţie a Mediului şi pe baza permisiului de lucru cu focul.

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 la 6000 lei pentru persoane fizice, şi 25000 la 50000 lei pentru persoane juridice, încălcarea următoarelor prevederi legale:

 • Obligaţia proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu, de a nu arde miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţie ierboasă, fără acceptul autorităţii pentru protecţia mediului şi fără informarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă ( art.96, alin. 1, din OUG nr. 195/2005).
 • Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă, dacă fapta a fost de natură să pună în pericol viaţa ori sănătatea umană, animală sau vegetală, arderea miriştilor, stufului, tufărişului şi vegetaţiei ierboase din ariile protejate şi de pe terenurile supuse refacerii ecologice.
 • În acestă perioadă compartimentul de prevenire a incendiilor desfăşoară controale privind respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor în gospodăriile cetăţeneşti şi la operatorii economici.

 

Preşedintele Comitetului Local pentru
Situaţii de Urgenţă a oraşului Covasna

PRIMAR
GYERŐ JÓZSEF

deschide

   Anunţ public privind depunerea solicitării de revizuire a acordului de mediu

   OCOLUL SILVIC COVASNA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a autorizaţiei de mediu pentru efectuarea lucrărilor de exploatări forestiere (cod CAEN 0210 ).
   Informaţii suplimentare privind activităţile menţionate pot fi obţinute la sediul Ocolului Silvic Covasna, din oraşul Covasna, str. Kalvin nr. 24. in zilele de marţi -vineri, orele: 9—13.
   Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sf. Gheorghe, b-dul Grigore Bălan, nr.10, cod 520013, tel. 0267323701.
deschide

   Evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, orientarea şcolară şi orientarea profesională a copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale

      In conformitate cu prevederile Metodologiei din 13 decembrie 2011 privind evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, orientarea şcolară şi orientarea profesională a copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale, aprobata prin Ordinul nr. 6552 din 13 decembrie 2011:
 • -Cererea de realizare a evaluării copilului/elevului cu cerinte educationale speciale (CES - necesităţi educaţionale suplimentare, complementare obiectivelor generale ale educaţiei, adaptate particularităţilor individuale şi celor caracteristice unei anumite deficienţe/dizabilităţi sau tulburări/dificultăţi de învăţare ori de altă natură, precum şi o asistenţă complexa, medicală, socială, educaţională etc.) poate fi făcută, după caz, de către părinte/tutore legal, institutie/şcoală/instituţii educaţionale/instituţii ale statului. Serviciul de evaluare și orientare școlară și profesională (SEOSP) realizează evaluarea copiilor/elevilor la solicitarea părinților sau a tutorelui legal, pentru identificarea nevoilor specifice ale acestor copii, elevi și tineri în vederea asigurării condițiilor optime de integrare școlară profesională și socială.

      Comisia de Orientare Școlară și Profesională (COSP) emite certificate de orientare și reorientare școlară și profesională, la propunerea SEOSP. Certificatul de orientare școlară și profesională este valabil de la data emiterii până la finalizarea nivelului de învățământ pentru care a fost orientat sau până la o nouă reorientare școlară și profesională.
      Dosarele pentru Comisia de Evaluare și Orientare Școlara și Profesionala se depun la sediul Centrului Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala (CJRAE) situat în P-ța Kalvin, Nr.3, Sfântu Gheorghe.
      Persoana de contact: Rácz-Berecz Timea, asistent social Telefon:0731343591, Fax: 0267351449, Adresa electronica: seospcv@gmail.com

      Beneficiarii certificatelor de orientare şcolară şi profesională sunt:

 • -copiii/elevii/tinerii cu certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de Comisia pentru protecţia copilului din cadrul Consiliului judeţean Covasna, prin Serviciul de evaluare complexă al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Covasna;
 • -copiii/elevii/tinerii cu CES evaluaţi de serviciul de evaluare şi orientare şcolară şi profesională din cadrul CJRAE.
      H.G nr. 423 din 16 iunie 2016 privind repartizarea pe judeţe a sumelor aprobate prin lege pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, precum şi metodologia de alocare a acestor sume unităţilor de învăţământ de masă, pentru anul 2016, reglementează obținerea drepturilor de care beneficiază copii/elevii/tinerii cu cerinte educationale speciale. Cuantumul drepturilor financiare este stabilit potrivit prevederilor pct. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.


   Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

   Primăria oraşului Covasna anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Reabilitarea infrastructurii rutiere în staţiunea balneoclimaterică Covasna -2016”, amplasat în oraş Covasna, (11 străzi ) jud.Covasna.
   Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sfântu Gheorghe, Bd. Grigore Bălan, nr.10 şi la sediul U.A.T. Oraşul Covasna- Primăria oraşului Covasna situat în oraş Covasna, jud.Covasna de luni până joi, între orele: 11:00-14:00.
   Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sf. Gheorghe, b-dul Grigore Bălan, nr.10.
deschide

   Anunț de interes public

   Primăria oraşului Covasna, aduce la cunoștință publică faptul că întâlnirea cu entităţile implicate în dezvoltarea locală (structuri asociative, reprezentanţi ai societăţii civile, mediul de afaceri, etc.) pentru conștientizarea, acordul şi susţinerea cu investiţii a proiectului "„Reabilitarea infrastructurii rutiere în staţiunea balneoclimaterică Covasna”, anunțată inițial pentru data de 19 iulie 2016 ora 1200 , va avea loc în data de 23 august 2016 ora 1200 la Sala de ședinte a Consiliului Local.
   Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0267340001, interior 113, sau la sediul Primăriei orașului Covasna.
deschide
ANUNŢ referitor la distribuirea pachetelor de alimente conform prevederilor HG nr.799/2014 privind implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate. deschide
ANUNŢ privind întreruperea energiei electrice. deschide

   Anunț de interes public - Invitație la consultare publică

   Primăria oraşului Covasna, în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritara 7, Prioritatea de investitii 7.1, inițiază procedura de consultare publică privind depunerea cererii de finanțare și implementarea proiectului "„Reabilitarea infrastructurii rutiere în staţiunea balneoclimaterică Covasna”. Etapa consultării publice are loc în perioada 18.07.2016 – 18.08.2016.
   Prin acest proiect vor fi reabilitate următoarele străzi: str. Gábor Áron (Ocolul Silvic Covasna - Ieșire stație de epurare DN 13E), Str. Lakosok (Gábor Áron - Ieșire DN 13E), str. Justinian Teculescu ( Strada Șaguna – Drum variantă), str. Aurel Vlaicu (din str. Brazilor- Strada Piliske), str. Timár (din str. Piliske-str. Gheorghe Doja 13E), str. Dzsida Jenő ( din strada Timár - str. Gheorghe Doja DN 13 E), str. Varului (din strada Şaguna – str. Mihai Eminescu), str. Petőfi Sándor (din str. Petőfi Sándor nr. 40 – str. Brazilor), str. Elisabeta (din str. Libertății – str. Bartók Béla), str. Spitalului (din strada Elisabeta – strada Petőfi Sándor).
   În toate străzile propuse pentru reabilitare vor fi realizate lucrări de proiectare și execuție pentru : dimensionarea structurii rutiere, inclusiv trotuarele; iluminat public; rețea de canalizare pluvială; dotare cu mobilier urban(bănci, coșuri de gunoi, suporturi biciclete) Instalațiile de apă și canalizare vor fi introduse numai pentru străzile care nu au beneficiat de finanțare pe alte proiecte anterioare.
   Persoanele sau entitățile interesate (structuri asociative, reprezentanţi ai societăţii civile, mediul de afaceri, etc.) pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere prin e-mail la adresa primar@primariacovasna.ro, prin fax la nr. 0267/342679 sau pot depune puncte de vedere la Biroul Registratură din cadrul Primăriei Orașului Covasna până la data de 18.08.2016.
   Totodată, aducem la cunoștință publică faptul că în data de 19.08.2016, orele 12.00, la Sala de ședinţe a Consiliului Local –, va avea loc întâlnirea cu entităţile implicate în dezvoltarea locală (structuri asociative, reprezentanţi ai societăţii civile, mediul de afaceri, etc.) pentru conștientizarea, acordul şi susţinerea cu investiţii a proiectului propus.
   Relaţii suplimentare se vor obţine la telefon 0267340001,interior 113, sau la sediul Primăriei orașului Covasna.
deschide

ÎN ATENŢIA PRODUCĂTORILOR AGRICOLI

În conformitate cu reglementările Parlamentului European s-au luat unele măsuri pentru utilizarea unor produse fitosanitare pentru combaterea dăunătorilor în culturile de porumb şi floarea soarelui.
Fermierii care vor utiliza la semănat sămânţă tratată cu unul din produsele (Cruiser 350 FS, Nuprid AL 600 FS, Poncho 600 FS, Seedoprid 600 FS) au următoarele obligaţii:

 • - să ţină o evidenţă strictă a suprafeţelor însămânţate, în registrul privind evidenţa tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor pe culturi
 • - să marcheze solele unde s-au înfiinţat culturile de porumb/floarea soarelui cu seminte tratate, folosind placuţe de avertizare cu sintagma : "Seminţe de porumb/floarea soarelui tratate cu (denumire produs de protecţie a plantelor)"
 • - să anunţe în timp util, atât primăriile cât şi apicultorii din zonă cu privire la perioada în care se va derula acţiunea de semănat a seminţelor tratate cu unul din produsele menţionate anterior
 • - să anunţe în termen de 48 de ore de la finalizarea semănatului cu seminţe tratate cu unul din aceste produse, printr-o notificare:
  * Oficiul Fitosanitar Judetean Covasna (fax.0267317331 sau email fitosan_cv@yahoo.com),
  *primăriile de care aparţin parcelele însămânţate şi
  *asociaţiile crescătorilor de albine din zonă.

Pentru detalii vizualizaţi fişierul alăturat
deschide
În scopul creşterii nivelului de absorbţie a fondurilor alocate pentru măsurile de mediu şi clima ale PNDR 2014-2020, MADR a elaborat documente de suport necesare informării fermierilor, beneficiari sau potenţial beneficiari ai măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală. Aceste informaţii se pot descărca accesând următorul link: http://www.madr.ro/informari-dezvoltare-rurala/informari/actualitate-pndr-2014-2020/2862-informare-masuri-de-mediu-si-clima-pndr-2014-2020.html
ANUNŢ privind Ajutorarea persoanelor defavorizate. Vezi aici de ce acte ai mevoie deschide
ANUNŢ privind Drepturile Copilului deschide
ANUNŢ privind depunerea solicitării de emitere a autorizaţiei de mediu pentru efectuarea lucrărilor de exploatări forestiere care se vor desfăşura în parchetele: Fagul Curat, Zagonul Mic, Mişcău. deschide
ANUNŢ privind organizarea concursului pentru ocuparea a doua posturi de asistent medical principal, la Grădiniţa cu Program Prelungit nr.1 Covasna, respectiv la Liceul Kőrösi Csoma Sándor Covasna. deschide
ANUNŢ privind modificarea şi completarea Normelor obligatorii şi responsabilităţile concrete ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlalte persoane juridice şi cetăţenilor pentru gospodărirea oraşului şi regimul contravenţiilor în oraşul Covasna aprobate prin Hotărârea Consiliului local nr. 86/2009 deschide
ANUNŢ referitor la lansarea primei sesiuni de proiecte cu finanţare din viitoarea perioadă de programare a fondurllor europene, prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală. deschide
Notificare cu privire la protecţia iepurilor de câmp deschide
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a Acordului de Mediu de către Top Star 2000 SRL pentru construire terasă acoperită cu parcare subterană. deschide
Anunţ privind avizul prealabil pentru întocmirea PUZ - "Cabană şi căsuţe de vacanţă pentru servicii de agrement" - în zona de agrement Comandău (str. Lăcăuţi); beneficiari: S.C. Nikos Impex S.R.L., Olteanu Gheorghe şi soţia. deschide
ANUNT: Aviz prealabil de oportunitate pentru intocmirea Planului Urbanistic Zonal - ZONA DE LOCUINTE "Pakóhegy".
deschide
Dispoziția nr.349/2012 Cu privire la aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru întocmire Plan Urbanistic Zonal - ”Case de locuit DEALUL REGELUI” Chiuruș - Oraşul Covasna
deschide
Informarea fermierilor si a autoritatilor administratiei publice locale cu privire la arderea vegetatiei uscate pe terenurile agricole
deschide
Adresă ANAF
deschide
Decizia DGFP-COVASNA privind normele de venit pentru închirierea de camere în scop turistic, valabile de la 1 ianuarie 2012
deschide
Informare privind recensământul populaţiei şi al locuinţelor din 2011
deschide
Regulament privind funcţionarea cimitirului orăşenesc public din Str.Ştefan cel Mare, nr.39
deschide
Anunţ privind expunerea de motive în legătură cu aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Cimitirului Orăşenesc Covasna
deschide
Anunţ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "ZONA CASE DE VACANŢĂ" - Oraş Covasna , jud. Covasna Beneficiar Olteanu Elena şi Olteanu Staicu Ilie
deschide
Anunţ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ZONĂ CONSTRUCTII SI AMENAJARI PENTRU PASUNAT OI – COVASNA – beneficiar UTA IOAN
deschide

Comunicat de presă
 PRIMĂRIA ORAȘULUI COVASNA


Cod poștal: 525200

 Str. Piliske nr. 1. 

Județul Covasna 

RomâniaTelefon:

 

+40-267-340001

+40-267-340880

+40-267-341550Fax:

 

+40-267-342679Program de lucru:


Luni - Joi

7.30 - 16.00


Vineri

7.30 - 13.30 POMPIERII VOLUNTARI COVASNA


ÎN CAZ DE INCENDIU

 SUNAŢI LA


Telefon:

 

0267 340 612

Google PageRank Checker


Trafic:


eXTReMe Tracker 


Copyright © 2013-2015.   Toate drepturile rezervate                                                                                                                              Condiții de utilizare       |    Impressum