COVASNA

site oficial

Comisii de specialitate

Comisia pentru programe de dezvoltare economică – socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț:

Sasu Izabella - președinte
Imre Lóránd - secretar

Kádár Gyula - membru
Bocan Ioan Marcel - membru
Fülop Csaba - membru

Comisia juridică şi pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăţilor cetăţenilor, pentru culte religioase:

Gazda István - președinte
Domaházi János - secretar

Kopacz Levente Benedek - membru
Tăbălai Gheorghe - membru
Neagovici Vasile Cătălin - membru

Comisia pentru turism şi agrement, protecţia mediului, agricultură şi silvicultură:

Domaházi János - președinte
Dali Gyula Lóránd - secretar

Molnár János - membru
Manea Ovidiu Mihai - membru
Fülöp Csaba - membru

Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură:

Kopacz Levente Benedek - președinte
Gazda István - secretar

Kádár Gyula - membru
Tăbălai Gheorghe - medmbru
Bocan Ioan Marcel - membru

Comisia pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială şi sport:

Molnár János - președinte
Bodó Enikő - secretar

Imre Lóránd - membru
Szabó Levente - membru
Tozlovanu Horia Mihai - membru

   


 PRIMĂRIA ORAȘULUI COVASNA


Cod poștal: 525200

 Str. Piliske nr. 1. 

Județul Covasna 

RomâniaTelefon:

 

+40-267-340001

+40-267-340880

+40-267-341550Fax:

 

+40-267-342679Program de lucru:


Luni - Joi

7.30 - 16.00


Vineri

7.30 - 13.30 POMPIERII VOLUNTARI COVASNA


ÎN CAZ DE INCENDIU

 SUNAŢI LA


Telefon:

 

0267 340 612

Google PageRank Checker


Trafic:


eXTReMe Tracker 


Copyright © 2013-2015.   Toate drepturile rezervate                                                                                                                              Condiții de utilizare       |    Impressum